• YouTube Social  Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • Facebook Social Icon

מתוך המחוייבות שלי למנהל תקין, שקיפות ומתן דין וחשבון לכם ולכן, ומתוך ההבנה העמוקה שהתפקיד שלי הוא להיות שליח של הבוחרים ולקדם את האינטרס הציבורי, החלטתי להשקיף את היומן שלי. זה גם עניין של התנהלות הוגנת ובריאה - מי שפועל ביושר ובהגינות, אין לו מה להסתיר. כך תוכלו לראות עם מי נפגשתי ומתי, ואיך אני עובד בשבילכם ובשבילכן ולמען מדינת ישראל.

מעתה והלאה, בתחילת כל שבוע אעדכן באתר שלי את היומן שלי בשבוע שחלף. ללא מחיקות, ללא השחרות, ללא הסתרות. אני מתחייב שפגישות עם לוביסטים ובעלי הון לעולם לא יוסתרו או יושחרו. 

חלק מהפגישות יוצגו על-פי המפתח הבא:
פגישה פוליטית - פגישה עם נבחר ציבור או בעל תפקיד פוליטי שאינו מעוניין לחשוף את שמו
פגישה אישית - פגישה שהתוכן שלה אינו קשור לעבודתי כמשרת ציבור

 

המפתח נוסח בעזרה ובסיוע של "שקוף - גוף התקשורת של הציבור